Architectuur & stedenbouw

 Handboek Veilig Ontwerp en Beheer

Handboek Veilig Ontwerp en Beheer

Auteur(s) Ita Luten (red.)
Taal Nederlands
Bindwijze Paperback
Formaat 20,6 x 26,5 cm
Omvang 175 pagina's
Illustraties 145 illustraties in kleur
Verschenen 2011 (1e druk 2008)
ISBN 978 906 868 4858
Prijs € 29,90

De manier waarop de gebouwde omgeving is vormgegeven beïnvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. Op goed ontworpen, gebouwde en beheerde plekken is het veroorzaken van overlast of het plegen van delicten praktisch onmogelijk, terwijl andere plekken criminaliteit als het ware uitlokken. Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van buitenruimten, gebouwen en woningen.

Het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer helpt opdrachtgevers, stedenbouwers, (landschaps)architecten, bouwers en beheerders zich te verplaatsen in het gebruik en de beleving van gebruikers. Het geeft uitgebreide achtergrondkennis over sociale veiligheid en een samenvatting van de meest gebruikte methodieken en instrumenten, geïllustreerd met voorbeelden.

De auteurs van het boek hebben jarenlang ervaring in het werken aan veiligheid. Ze belichten sociale veiligheid vanuit alle mogelijke kanten: vanuit het proces (van initiatief tot en met beheer), vanuit alle partijen die te maken kunnen hebben met veiligheid (van architecten tot en met verzekeraars) en op alle schaalniveaus (landschap, stedenbouw, architectuur, interieur en product). Aan de hand van een set vuistregels en mogelijke maatregelen laten ze zien wat opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en beheerders kunnen doen.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van THOTH? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter