Geschiedenis

De  grote uitleg van Amsterdam - Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw

De grote uitleg van Amsterdam - Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw

Auteur(s) Jaap Evert Abrahamse
Taal Nederlandstalig
Bindwijze Gebonden
Formaat 21 x 26 cm
Omvang 432 pagina's
Illustraties 170 kleur
Verschenen Januari 2010
ISBN 978 90 6868 491 9
Prijs € 17,95 (aanbieding vanaf 1 okt 2017)

Tussen 1585 en 1685 groeide Amsterdam uit van regionale havenstad tot centrum van de wereldhandel. De snel stijgende vraag naar ruimte voor havens en industrie ging gepaard met een explosieve bevolkingsgroei. Dit alles leidde tot een uitzonderlijke stedenbouwkundige opgave, culminerend in twee enorme op elkaar aansluitende vergrotingen - die van 1613 en die van 1663 - waarmee de stad vijfmaal zo groot werd. Rondom de oude stad ontstond de grachtengordel als exclusief woongebied, omringd door de Jordaan en andere gemengde woon- en werkwijken, met aan de waterkant een reeks eilanden voor handel en scheepsbouw. Het resultaat was een voor die tijd hypermoderne stad volgens de drievoudige eis van nut, schoonheid en profijt, een stad die door zijn grootte, ligging en ontwerp een unieke plaats inneemt in de geschiedenis van de Europese stedenbouw.
De vraag hoe het stadsbestuur erin slaagde deze immense tweeledige vergroting - of uitleg, zoals men vroeger zei - in stedenbouwkundig, infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in goede banen te leiden, vormt het onderwerp van dit boek. Dankzij een gedegen analyse van de bestuurlijke archieven komt de auteur tot een complete reconstructie van de besluitvorming over omvang, ontwerp en aanleg van de stadsuitbreidingen. Aparte hoofdstukken behandelen de ruimtelijke ordening, de functies van de stedelijke buitenruimte en de problematiek rond het stadswater. Hiermee mag De grote uitleg van Amsterdam het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Belvedere), Stadsarchief Amsterdam, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Charema Fonds voor geschiedenis en Kunst, de EFL Stichting en de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum.

Inkijkexemplaar
  • upload/image/8-9.jpg
  • upload/image/29510-11.jpg
  • upload/image/395104-105.jpg
  • upload/image/1000248-249.jpg
Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van THOTH? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter