Geschiedenis / Architectuur en stedenbouw / Historische stedenatlassen

Historische atlas van Nederland - Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht

Reinout Rutte, Everhard Korthals Altes

Prijs € 34,95

TaalNederlands (ook verkrijgbaar in het Engels)
BindwijzeGebonden
Formaat24,5 x 33 cm
Omvang160 pagina’s
Illustraties175 illustraties in kleur
VerschijningsdatumMaart 2023
ISBN9789068688603

De Historische atlas van Nederland gaat over de inrichting van ons land. Centraal staat de vraag waarom Nederland er zo uitziet als het eruitziet.

Nederland bestaat uit door mensen gecreëerde landschappen. De laaggelegen delen zijn gevormd door de dynamiek van het water en bewoonbaar gemaakt door middel van terpen, dijken, dammen en inpolderingen. Veen en klei maakten deze gebieden geschikt voor landbouw of turfwinning. In de hoger gelegen delen ontstonden kleinschalige zandontginningen, die later vaak ingrijpend zijn veranderd door ruilverkaveling en verstedelijking.

Deze atlas beschrijft de diverse landschapsvormen, maar ook de cultuurgeschiedenis die ermee samenhangt. Wat verklaart regionale verschillen in de vorm van steden en dorpen, of de bouwwijze van kerken en boerderijen? Wat betekende de aanleg van kanalen, spoorlijnen en autowegen voor de ontwikkeling van steden? Aan de hand van historische kaarten, nieuw getekende kaarten, schilderijen en foto’s wordt verteld hoe Nederland in 2000 jaar zijn huidige aanzien kreeg.

  • In 35 korte hoofdstukken wordt verteld hoe Nederland in 2000 zijn huidige aanzien kreeg
  • Rijk geïllustreerd overzicht van de Romeinse tijd tot heden

Available in English: The Making of the Netherlands (ISBN 9789068688610), € 34,95

Over de auteurs

Reinout Rutte is stads-, architectuur- en kunsthistoricus én fervent fietser. Tussen de regels door breekt hij een lans voor de fiets als hét vervoermiddel voor een excursie door het Nederlandse landschap.

Everhard Korthals Altes, auteur van onder meer Nederland op zijn mooist, leverde tekstbijdragen voor de atlas.

In de media:

Auteur Reinout Rutte sprak over het boek met Johanna Kroon in de podcastserie Camino NL.

‘In de zoektocht naar een nieuw verband – en hopelijk ook verbond – tussen politiek en planologie kan de Historische Atlas van Nederland behulpzaam zijn. Ze maakt duidelijk wat de ordening en inrichting van onze kwetsbare delta behelst en welke lessen we daaruit kunnen leren. Daarmee is het perfecte, planologische geheugensteun voor de uitwerking van de Nota Ruimte.’ – Archined
Lees hier de hele bespreking van het boek.

‘Het is bewonderenswaardig hoeveel onderwerpen de auteur in 160 pagina’s weet te persen, in teksten die zeer informatiedicht zijn, maar toch leesbaar.‘ – Geografie, november 2023

Toegevoegd aan de winkelwagen Sluiten Bestelling afronden